Software > StaticCalculator

StaticCalculator

Program StaticCalculator je program určený pre dimenzovanie železobetónových prierezov podľa súčasne platnej normy STN EN 731201 (EC2) a aj podľa starej normy STN 73 1201. V súčasnosti sú k dispozícii tieto moduly:

ConcreteEC2 - Železobetónový prierez

vstupné okno tvar prierezu výstupné okno

ConcreteSTN - Pozdĺžna nosná výstuž, Šmyková výstuž

Program si môžete stiahnuť tu. Nezabudnite si pozrieť aj pokyny k inštalácii!