Software > StaticCalculator > Pokyny k inštalácii

Pokyny k inštalácii

Windows Vista a Windows7

Po nainštalovaní programu sa na pracovnej ploche vytvorí ikona programu StaticCalculator. Kliknite pravým tlačidlom myši na tejto ikone. Z menu vyberte položku „Vlastnosti“. Otvorí sa okno „Vlastnosti“. Vyberte záložku „Kompatibilita“. V tejto záložke zaškrtnite položku „Tento program spustiť v režime kompatibilnom so systémom:“ Zo zoznamu vyberte „Windows XP SP2“ Klinite na tlačidle „OK“.

Tlačiareň

Pre správnu funkciu generovania výstupných dokumentov je potrebné mať nainštalovanú aspoň jednu fyzickú tlačiareň, resp. ovládač tlačiarne (nestačí iba sieťová tlačiareň alebo virtuálna tlačiareň).