Výpočtové pomôcky > Zoznam

Výpočtové pomôcky podľa EC

Zaťaženie vetrom
Výpočet špičkového tlaku vetra
Plochá strecha
Plochá strecha s atikou
Plochá strecha s manzardou
Pultová strecha
Sedlová strecha
Steny objektu s plochou strechou
Steny objektu so sedlovou strechou


Zaťaženie snehom
Pultová strecha
Sedlová strecha
Sedlová asymetrická strecha


Železobetónové konštrukcie
Výpočet súčiniteľa dotvarovania - obdĺžnik, kruh
Priehyb a šírka trhlín prostého nosníka - obdĺžnik, T-prierez
Priehyb a šírka trhlín prostého nosníka so zaťažením - obdĺžnik, T-prierez


Oceľové konštrukcie
Prierez namáhaný tlakom - prierez: I, U, 2xU, rúrka, jäckel
Prierez namáhaný ohybom a šmykom - prierez: I, U, 2xU


Drevené konštrukcie
Obdĺžnikový prierez namáhaný tlakom
Obdĺžnikový prierez namáhaný ohybom
Obdĺžnikový prierez namáhaný ohybom a šmykom
Obdĺžnikový prierez dvojosým ohybom
Obdĺžnikový prierez dvojosým ohybom a tlakom
Prostý nosník s obdĺžnikovým prierezom